des de 1976
CENTRE de CREIXEMENT PERSONAL i
ESCOLA d'ESTUDIS INTEGRALS

ESTELEl gener de 1976 Ramon V. Albareda funda el Centre Estel amb l´ànim de crear una estructura des de la que oferir els seus serveis com psicòleg i sexòleg. L´estructura creada també li serviria per desenvolupar la seva pròpia investigació en l´àrea del desenvolupament personal i per donar entrada a Espanya a professionals estrangers vinculats a les Psicologies Humanista i Transpersonal, encara molt joves en aquella època. Des d´aleshores, i gràcies a l´experiència facilitada pel pas constant de clients i professionals, el Centre ha anat fent el seu propi procés de creixement i maduració. Estel ha passat de ser un Centre integratiu obert a les noves alternatives a la psicologia moderna, a ser un Centre amb un enfocament integral de creació pròpia que no es basa en treballs que ja existeixen. Aquest nou enfocament ha estat creat des d´Estel per Ramon V. Albareda i Marina T. Romero mitjantçant un treball d´elaboració llarg i pacient, basat en l´experiència personal i professional de diverses dècades.

El nou enfocament s´anomena Holisme Integral i, tot i que té moltes formes d´aplicació, els dos treballs que més més directament corporeitzen els seus principis s´anomena Integració/Sexualitat Holística y Meditació Holística. L´Holisme Integral és un nou enfocament integral de sanació i de creixement psico-espiritual en el que es considera de cabdal importància que la persona recuperi el contacte amb les seves capacitats vitals més profundes i es reconegui com ésser viu, creatiu i espiritual. En l´Holisme Integral es contemplen l´àmbit individual i el social. Les seves formes d'aplicació són diverses i personalitzades, però totes es caracteritzen per una visió holística (global) i ecològica (de sistema interactiu).

Des del gener de 2000, aquest enfocament és presentat al California Institute of Integral Studies , al Esalen Institute i a altres indrets de Califòrnia, EUA. Aquestes institucions són pioneres en l´exploració de noves alternatives a la psicologia tradicional i de possibles vies de desenvolupament integral de la persona. Durant molts anys hem treballat orientats i animats pels resultats directes dels processos de persones i grups que han confiat en nosaltres i en la nostra manera de treballar. En aquest moment comptem amb el reconeixement professional i social de persones i institucions de diferents indrets del món que es dediquen a potenciar el desenvolupament integral de la persona. L´intercanvi actual amb persones, professionals i institucions d´altres països ens resulta enriquidor de manera molt especial i obre noves perspectives de desenvolupament a un enfocament que sempre ha estat en evolució contínua.


Ramon V. Albareda i Marina T. Romero

Directors d'Estel


ESTEL