des de 1976
CENTRE de CREIXEMENT PERSONAL i
ESCOLA d'ESTUDIS INTEGRALS

publicacions


< tornar

Romero M. T. i Albareda R. V. (2001)
"Born on Earth: Sexuality, Spirituality, and Human Evolution"

Ferrer, J. N. (Ed.) (2001)
New Horizons in Contemporary Spirituality.
ReVision: The Journal of Consciousness and Transformation, 24(2), tardor.
Washington (EUA): Heldreff Publications.

CONTRAPORTADA

NOUS HORITZONS EN L'ESPIRITUALITAT CONTEMPORÀNIA
Editat per Jorge N. Ferrer


En un món de rica diversitat i innovació espiritual, les tradicions espirituals ofereixen visions dissemblants i de vegades contradictòries de la realitat i la naturalesa humana. Per la ment moderna, tals contradiccions poden ser profundament desconcertants: com podem entendre diferències tan importants entre tradicions quan se suposa que cadascuna revela veritats últimes i universals? En aquest context, pot ser temptador i confortant abraçar visions perennalistes o universalistes de l'espiritualitat humana, que -en la seva reivindicació d'honorar totes aquestes veritats- semblen posar ordre a tal caos religiós.

Tanmateix, a pesar de la seva proclamada postura inclusivista, la majoria de les visions universalistes, tradicionals i modernes, tendeixen a privilegiar certes qualitats humanes i camins espirituals per sobre d'altres. Aquest mode de procedir no és prou sensible a la diversitat de necessitats, disposicions i dinàmiques evolutives individuals i espirituals, ni tampoc és prou generós amb la creativitat infinita de l'Esperit. Amb massa freqüència, els buscadors contemporanis lluiten per conformar les seves vides segons les directrius d'un camí o ideal espiritual predeterminat que han adoptat d'una o altra tradició, mestre o esquema universalista. Aquest intent, però, pot no tan sols sabotejar inconscientment el procés natural del seu desenvolupament espiritual únic, sinó que també pot restringir el potencial creatiu del poder espiritual que es pot manisfestar a través d'ells. Encara que el compromís amb quasi qualsevol pràctica espiritual acostuma a donar fruits, el resultat final d'aquests esforços és freqüentment una vida espiritual desvitalitzada, estancada, dissociada o conflictiva.

Aquest número de ReVision explora diverses perspectives espirituals emergents que poden conduir a una collita espiritual més rica. Algunes d'aquestes perspectives ofereixen els mitjans per ampliar el nombre de les nostres opcions espirituals, així com per arrelar-les en les nostres disposicions psicoespirituals úniques. D'altres ens ajuden a l'apreciació que existeix una varietat de camins espirituals que igualment ens poden portar a desenvolupar i expressar l'amor i la saviesa. Encara unes altres ens criden a participar en la vida espiritual com a éssers humans plenament corporeitzats i amb un major sentit del discerniment, la integritat i la vitalitat. En conjunt, aquests nous horitzons en l'espiritualitat contemporània inequívocament anuncien l'emergència de condicions més òptimes per a una manifestació més completa de la creativitat infinita de l'Esperit a la Terra.

En el seu assaig d'apertura, Marina T. Romero i Ramon V. Albareda enfasitzen la importància d'arrelar la nostra vida espiritual en els nostres propis potencials vitals. Des de la perspectiva de diverses dècades d'investigació experiencial i pràctica, ens parlen de com la integració de les nostres dimensions primàries i espirituals obre les portes a una vida espiritual més corporeitzada i vitalitzada, en la qual la sexualitat arriba a ser naturalment una porta encarnacional per a l'entrada del diví en el món.

Jorge N. Ferrer suggereix que l'espiritualitat humana emergeix de la nostra participació co-creativa en un poder espiritual que és eternament dinàmic i indeterminat. Aquesta comprensió no només desmantella la noció de jerarquies universals espirituals, sinó que també restableix la nostra connexió directa amb l'origen del nostre ésser i amplia la gamma d'opcions espirituals vàlides.

Kaisa Puhakka explora evocativament com el significat del gènere canvia, a mesura que ens transformem, des de les formes d'experiència i coneixement personals o egoics a formes transpersonals. L'autora explica com, en el creixement transpersonal, les diferències de gènere es fan més fluïdes i eventualment es transformen en uns moviments simples de l'ésser que juguen junts a un joc de pura delectança.

John Heron presenta la idea de l'individu com una presència espiritual única que, arrelat en la vida immanent i informat per la consciència transcendent, participa en l'esdevenir diví a través de l'enacció d'un món. Això permet a cada investigador espiritual generar, en cooperació amb l'esperit immanent, un camí innovador dins de l'esdevenir diví.

Els resultats de la investigació de Jeenny Wade suggereixen que, en contra de les nostres sospites, la sexualitat ordinària pot ser un camí espiritual legítim. En el seu article, l'autora presenta diversos relats commovedors d'experiències espirituals-sexuals i del seu efecte emancipador en les persones que les han tingudes.

Finalment, Mariana Caplan fa una crida al discerniment espiritual, advertint als buscadors que tinguin consciència de les trampes del materialisme espiritual, el confort egoic i les modes socioeconòmiques. Ella tracta diversos temes d'interès contemporani, com el mite de la nova era, la qüestió del mestre espiritual i la recerca d'experiències místiques.

< tornar

publicacions