des de 1976
CENTRE de CREIXEMENT PERSONAL i
ESCOLA d'ESTUDIS INTEGRALS

publicacions


< tornar

Albareda, R. V. i Romero, M. T. (1991)
Nacidos de la Tierra. Sexualidad, origen del ser humano.
Barcelona (Espanya): Llar del Llibre.

INDEX

PRESENTACIÓ 13

INTRODUCCIÓ. COM UTILITZAR AQUEST LLIBRE

 

1. Com llegir aquest llibre 19
2. Contingut de cada una de les quatre parts

24


PRIMERA PART:
EXPERIÈNCIES VISCUDES PELS AUTORS
 

1. Trajectòria personal i professional de Ramon V. Albareda
29
2. Trajectòria personal i professional de Marina T. Romero

38

3. Trajectòria conjunta de Ramon V. Albareda i Marina T.
Romero
44

SEGONA PART:
ESCLETXES. MEDITACIONS PER A LA NOVA ERA

 

1. Objectiu d'aquesta segona part

49
2. Escletxes-tema, Escletxes-ceràmica

50

3. Com llegir aquesta segona part? Participa-hi 51
4. Índex de les quaranta Escletxes (temes i ceràmiques) 54
5. Temes

Ressonància. Metaverbalitat. Hivern, negre (o gris), nit, terra-energia. Enfocament holístic. *Amorfositat. Integració. Mobilització-elaboració. Estiu, blanc (o groc clar), dia, aire, ment. Fidelitat. Tardor, marró (o ocre), capvespre, terra-matèria, cos-matèria. Creixement personal. Contemplació. Paradigma. Comunitat. Regressió-renaixement. Depuració-Contaminació. Receptivitat-Proclivitat. Perfecció. Transpersonalitat-Transcendència. Primavera, verd, albada, aigua, emocions-sentiments. Respecte. Renúncia. Constructivitat-destructivitat. Sufixos -itat -isme. Regulació-control. Consciència-comprensió. Cicle-*linialitat. Creativitat. Tercera via. Saviesa. Contenció-opressió. M'enamores-estic enamorat de tu. Gestació. Fantasia-realitat. *Genuïnitat. Recolliment-aïllament. Suavitat-força. *Reconcepció. Realització. Eco-realitat.
56

TERCERA PART:
EL NOU PARADIGMA
 

1. L'Holograma: una referència inspirada en els processos
naturals de la vida

145
2. Holograma base. Els diferents nivells de l'ésser humà:
funcions i possibles conflictes

150

A) Cos-matèria

151
B) Cos- energia

155

Annex al nivell cos-energia:

 
a) La hipòtesi del Gran Riu

160

b) El càncer, la sida i l'avortament 161

C) Emocions-sentiments

167
D) Ment lògica-analògica

171

E) Integració: realitats transpersonal i Transcendent 176

3. Correspondències de l'ésser humà amb altres realitats

145
4. Holograma bidimensional. Les dues dimensions de l'ésser humà:
individual-social

150

5. Holograma bipolar. Les dues polaritats de l'ésser humà:
receptivitat-proclivitat
179
6. Espiral evolutiva de l'ésser humà: referència evolutiva;
possibles conflicts
181
7. Holograma reticular. Interrelació contínua 191
8. Esfera evolutiva 199
9. Anex: 201

A) Relació dual i relació de parella

202
B) Relació triàdica

211

10. Holograma base. Les Quatre Estacions: característiques i
correspondències amb l'ésser humà; qualitats facilitadores i
realitats interferidores
217

A) Tardor

219
B) Hivern

222

C) Primavera 225
D) Estiu 229
11. Tres aplicaciones profesionales del Nou Paradigma:  

A) Aspectes comuns basats en la nostra visió de la vida que
configuren el nostre estil professional

234
B) Sexualitat Holística:  

a) Què entenem per Sexualitat Holística

237
b) Què hi ha darrera de la creació d'aquest enfocament i estruc-
tura de treball

237

c) En què consisteix bàsicament aquest enfocament.
Aplicació individual i grupal. Reconcepció
240
d) Dades estadístiques quantitatives i qualitatives 248

C) Programa de formació en Holoteràpia

258
a) Què entenem per Holoteràpia 258
b) Què hi ha darrera de la creació d'aquest programa de
formació

258

c) En què consisteix bàsicament aquest enfocament 260
d) Principis bàsics que referencien la maduresa professional
de l'holoterapeuta
262
e) Àrees vivencial, didàctica i teòrica 264
f) Pla general de la formació 266
g) Dades estadístiques quantitatives i qualitatives 270

D) Annex al programa de formació: creacions de dos alumnes a
manera d'exemple:

 
a) Proposta d'alternatives per a les escoles d'adults: cap a
noves formes de treball en el marc de l'ensenyament personalitzat i globalitzat
275
b) Narració casolana 283

E) El Paradigme Holístic de les Quatre Estacions

 
a) Referència a l'experiència pilot 298
b) Dades estadístiques quantitatives i qualitatives 299

QUARTA PART:
AVANÇANT CAP A L'INFINIT
 
1. La dimensió social-comunitària, transpersonal i Transcendent
de l'ésser humà
305
2. Les trobades Estel, de Sexualitat Transpersonal i Transcendent:  

A) Sentit de la denominació

313
B) Referència a l'experiència pilot 314
C) Dades estadístiques quantitatives i qualitatives 316

EPÍLEG 325

< tornar

publicacions